WOK od ponad 50 lat wspiera lokalne inicjatywy i działania na rzecz kultury w całym naszym regionie. Organizuje seminaria, szkolenia, konkursy, przeglądy, festiwale, promuje amatorską twórczość artystyczną. Realizuje zadania w zakresie tetaru, muzyki, plastyki, folkloru, kultury żywego słowa.

 

ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

tel. +48 81 532 42 07/08/09
fax +48 81 532 37 75
www.wok.lublin.pl
wok@wok.lublin.pl