Przy nieistniejącej obecnie ul. Szerokiej pod numerem 28, na terenie zlikwidowanej przez Niemców dzielnicy żydowskiej, stał dom Jakuba Izaaka Ha-Lewi Horowica (1745-1815) - słynnego cadyka, współtwórcy chasydyzmu w Królestwie Polskim.

Ze względu na dar jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości nazywano go "Widzącym z Lublina" (Ha-Chozeh mi-Lublin). Wielki autorytet cadyka przyciągał do Lublina rzesze pielgrzymek. Dzisiaj jego grób znajdujący się na Starym Kirkucie odwiedzają Żydzi z całego świata.