W Lublinie znajduje się wiele unikalnych miejsc i zabytków. Wśród nich są takie, które koniecznie musisz zobaczyć aby dobrze poznać historię miasta. Do najcenniejszych należy Kaplica Trójcy Świętej na wzgórzu zamkowym, której ściany pokrywają XV-wieczne rusko-bizantyjskie malowidła. To niezwykłe miejsce, podobnie jak mury Bazyliki oo. Dominikanów pamięta wydarzenia zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w 1569 roku. Obiekty wyróżniono Znakiem Dziedzictwa EuropejskiegoLubelskie Stare Miasto ze swoją dobrze zachowaną, głównie renesansową zabudową zawierającą ślady gotyku, baroku i klasycyzmu zostało uhonorowane tytułem Pomnika Historii. Życzymy pobytu pełnego wspaniałych wrażeń. 

 

Kaplica Trójcy Świętej

3 kaplica trojcy swietej

Stojąca na Wzgórzu Zamkowym Kaplica Trójcy Świętej jest unikatowym przykładem zespolenia gotyckiej architektury z rusko-bizantyjskimi freskami. To jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. Kaplica została wzniesiona wraz z zamkiem przez króla Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV wieku. Na początku XV wieku, na zlecenie króla Władysława Jagiełły ruscy malarze pod kierunkiem mistrza Andrzeja pokryli wnętrze kaplicy freskami w stylu rusko-bizantyjskim. Prace zakończono w 1418 roku.


Muzeum Narodowe w Lublinie

6 zamek lubelski widok

Stojący na szczycie wzgórza Zamek Lubelski to jeden z symboli architektonicznych i historycznych Lublina. Często gościli tu królowie, wielokrotnie przyjeżdżał Władysław Jagiełło a Jan Długosz przez dwa lata opiekował się synami Kazimierza Jagiellończyka. Dnia 1 lipca 1569 roku na zamku w Lublinie podczas sejmu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, z udziałem króla Zygmunta Augusta została podpisana unia polsko-litewska zwana Unią Lubelską. Była to pierwsza międzypaństwowa unia realna zawarta w Europie. W XVII wieku, podczas potopu szwedzkiego, zamek popadł w ruinę. W XIX wieku w miejscu zniszczonych budowli zaplanowano budowę gmachu więziennego. W roku 1957 zostało otwarte Muzeum Lubelskie - obecnie Muzeum Narodowe w Lublinie. W galerii malarstwa eksponowany jest słynny obraz Jana Matejki "Unia Lubelska".

 

Wieża zamkowa

2 zamek lubelski donzon  Romańska wieża, nazywana także donżonem, jest najstarszą murowaną budowlą na wzgórzu zamkowym i jednocześnie w całym Lublinie. Wieża została wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Obiekt ma wysokość około 30 metrów a grubość jej murów w przyziemiu dochodzi do 4 metrów. Obecnie w wieży znajdują się wystawy historyczne a na jej szczycie mieści się taras widokowy, z którego roztacza się wspaniały widok na Stare Miasto, Podzamcze, centralną oraz wschodnią część Lublina. 

 

Rynek Starego Miasta

2 rynek starego miasta

Rynek Starego Miasta w Lublinie został wytyczony ponad 700 lat temu, po otrzymaniu praw miejskich (15 sierpnia 1317 r.) i posiada dobrze zachowany pierwotny układ architektoniczny. Wokół placu rynkowego stoją okazałe kamienice, a w centralnym punkcie znajduje się Stary Ratusz, który od 1578 roku był siedzibą Trybunału Koronnego. W piwnicach dawnego Trybunału znajduje się Lubelska Trasa Podziemna.


Kościół i Klasztor oo. Dominikanów

6 kosciol i klasztor oo dominikanow

Zakon przybył do Lublina w latach trzydziestych XIII wieku. Świątynia była kilkukrotnie rozbudowywana. Największa przebudowa miała miejsce po pożarze w 1575 roku. Budowli nadano wówczas cechy typu renesansu lubelskiego. W 1967 roku kościół został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. Według tradycji klasztornej, w refektarzu została podpisana Unia Lubelska w 1569 roku. Po zawarciu Unii w kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Lubelscy Dominikanie przez kilka wieków byli w posiadaniu jednej z największych w świecie relikwii Krzyża Świętego. W 1991 roku została skradziona i do dnia dzisiejszego jej nie odnaleziono. Zarówno kościół jak i klasztor ze skarbcem są udostępnione do zwiedzania.

 
Plac Po Farze

2 plac po farze makieta

Nazwa placu nawiązuje do faktu, iż przez kilkaset lat stał tutaj kościół pw. św. Michała Archanioła. Był to pierwszy parafialny kościół w mieście. Świątynię zbudowano prawdopodobnie w XIII wieku. Według podań została wzniesiona przez księcia Leszka Czarnego jako wotum po wygranej bitwie z Jadźwingami. W 1844 roku podjęto decyzję o rozbiórce świątyni. Oficjalnym powodem był zły stan techniczny budynku. 


Wieża Trynitarska

8 wieza trynitarska

„Na wieży furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił” tak zaczyna się „Poemat o mieście Lublinie” autorstwa Józefa Czechowicza. Ów kogucik, stojący na szczycie Wieży Trynitarskiej, według legendy ostrzegał mieszkańców miasta przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. We wnętrzu mieści się Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Sakralnej, gromadzące kolekcję rzeźby sakralnej, obrazów oraz wiele innych ciekawych eksponatów. Na wysokości 40 metrów znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Lublina. 

 

Archikatedra Lubelska

1 archikatedra lubelska

Świątynię wzniesiono dla oo. jezuitów w latach 1586 - 1604, według projektu włoskich architektów Jana Mario Bernardoniego i Józefa Bricciego. Barokowy kościół wzorowany był na rzymskiej świątyni jezuickiej Il Gesu. Po pożarze w 1752 roku, nastąpiła odbudowa. Wówczas powstały słynne polichromie iluzjonistyczne autorstwa mistrza Józefa Mayera. W Archikatedrze koniecznie trzeba zobaczyć niezwykłą zakrystię akustyczną, gdzie stojąc po przeciwnych stronach pomieszczenia, można porozmawiać ze sobą szeptem.


Plac Litewski

6 plac litewski

Według podań w tym miejscu obozowali Litwini, którzy przybyli do Lublina na obrady sejmu zakończonego podpisaniem Unii Polsko-Litewskiej w 1569 roku. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski upamiętnia okazały pomnik w kształcie obelisku. Obecnie jest to reprezentacyjny plac miasta. W sezonie letnim odbywają się tam pokazy fontann multimedialnych, podczas których na kurtynie wodnej prezentowane są widowiskowe filmy dotyczące historii koziego grodu.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej

1365508673790

Malowniczo położone Muzeum Wsi Lubelskiej, jest jednym z największych i najpiękniejszych skansenów w Polsce. Miejsce prezentuje zabytki charakterystyczne dla wiosek z różnych części Regionu Lubelskiego. Klimatu dodają uprawy rolne i ogrodnicze oraz zwierzęta hodowlane takie jak konie, kozy, kury, gęsi i kaczki. W Miasteczku Prowincjonalnym Europy Środkowej można zobaczyć wiernie zrekonstruowane budynki m.in.: ratusz z Głuska, areszt z Samoklęsk czy restaurację z Zemborzyc.

 

Państwowe Muzeum na Majdanku
Majdanek

Niemiecki obóz koncentracyjny pod nazwą Konzentrationslager Lublin (KL Lublin), nazywany potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera i zajmował powierzchnię 270 ha. Funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Więźniowie pochodzili z ok. 30 państw. O ich tragicznych losach przypomina Państwowe Muzeum na Majdanku.

 

 Ciekawych miejsc jest znacznie więcej, przyjedź i się przekonaj. Zwiedzanie rozpocznij w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej (ul. Krakowskie Przedmieście 6), gdzie otrzymasz wszystkie niezbędne informacje. Zapraszamy!