Gmach został wzniesiony w 1822 r. wg projektu Łukasza Rodakiewicza - pierwszego właściciela teatru. Był to pierwszy stały teatr w Lublinie oraz drugi, po krakowskim w Polsce. Budynek otrzymał skromne detale klasycystyczne: arkady, maski i gryfy. Widownia liczyła w sumie 334 miejsca. Po śmierci Rodakiewicza, właścicielką została jego córka - Julia Makowska. Teatr Stary funkcjonował do roku 1887, czyli do czasu otwarcia reprezentacyjnego Teatru Miejskiego przy obecnej ul. Narutowicza. Na początku XX w. budynek zaadaptowano na kino zwane "Theatre Optique Parisien", które funkcjonowało potem pod nazwami: "Rialto", „Wiedza”, „Panteon” i „Adria”. Po II wojnie światowej do lat 80-tych funkcjonowało tu kino „Staromiejskie”. Następnie budynek stopniowo popadał w ruinę. Gruntowne prace remontowe, zakończone w 2012 r., przywróciły Teatr Stary do czasów dawnej świetności.

Obecnie mieści się tu teatr impresaryjny, gdzie poza bogatym programem teatralnym na widzów czekają koncerty, projekcje filmowe, rozmowy i spotkania dla dzieci. 

Możliwe jest zwiedzanie teatru z przewodnikiem, szczegóły na stronie www.teatrstary.eu