Liczba przystanków: 7; długość szlaku: 2 km; szacowany czas przejścia: 2 godz.

Lata panowania Jagiellonów były bardzo korzystne dla Lublina, a okres ten często określany jest jako złoty wiek miasta. Przywileje, wizyty królów oraz zjazdy szlacheckie zapewniły mieszczanom dostatek, a miastu wyznaczyły zaszczytne miejsce na mapie Korony Królestwa Polskiego. W Lublinie organizowano wówczas liczne jarmarki, które przyciągały kupców z wielu krajów. Dogodne położenie sprawiało, że często załatwiano tu także sprawy natury politycznej. To właśnie tu odbywały się negocjacje dotyczące wydania Jadwigi Andegaweńskiej za Władysława Jagiełłę.

Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej upamiętnia jedno z największych dokonań Jagiellonów, jakim było zawarcie Unii Polsko-Litewskiej. 1 lipca 1569 roku w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Powstało nowe państwo, które nazwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W myśl postanowień Unii Lubelskiej, miały być wspólne: monarcha, herb, sejm, waluta, polityka zagraniczna i obronna. Zachowano natomiast odrębność skarbu państwa, urzędów, wojska i sądownictwa. Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała ponad dwieście lat i była największym, po Cesarstwie Rosyjskim państwem na Starym Kontynencie. Zapraszamy do spotkania z historią świetności naszego miasta i kraju.

 

  1. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Wzgórze Zamkowe z Kaplicą Trójcy Świętej
  2. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Plac Po Farze
  3. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kościół oo. Dominikanów pw. św. Stanisława BM
  4. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kamienica Lubomelskich
  5. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
  6. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
  7. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Pomnik Unii Lubelskiej