niebieski, długość 31 km

Przebieg: Lublin (Sławinek, k. Muzeum Wsi Lubelskiej) - Marysin - Jakubowice Konińskie - Dys - Ciecierzyn - Pliszczyn - Łysaków - Rudnik - Lublin (Ponikwoda)

Szlak umożliwia poznanie malowniczych terenów położonych na zachód, północ i płn.- wsch. od Lublina. Duża część trasy wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Po drodze można zwiedzić m.in.: XVI-wieczny, odrestaurowany dwór obronny w Jakubowicach Konińskich oraz późnorenesansowy kościół parafialny z XVII w. w Dysie.