Pałac Lubomirskich jest jednym z najciekawszych architektonicznie i historycznie budynków na Placu Litewskim.

W XVI wieku w tym miejscu stał tu renesansowy dwór Firlejów o cechach architektury obronnej. W XVII wieku, posiadłość  należała do rodu Lubomirskich, którzy przebudowali budowlę według projektu znakomitego flamandzkiego architekta Tylmana z Gameren. Była to barokowa, jednopiętrowa budowla z wysokim dachem z lukarnami oraz narożnymi alkierzami.

W roku 1722 właścicielem pałacu został książę Karol Sanguszko, który sprawował funkcję marszałka Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niedługo później budynek został zniszczony przez pożar. W 1801 roku pałac nabył ówczesny prezydent Lublina Beniamin Finke po czym przekazał go na własność rządowi.

Przez kolejne lata pomieszczenia pałacowe służyły jako lazaret wojskowy a nawet… skład słomy. W 1822 roku, generał Józef Zajączek, który był namiestnikiem Królestwa Polskiego, przeznaczył pałac na siedzibę Komisji Województwa Lubelskiego. Projekt wówczas wykonał Jan Stomph, który nadał budowli cechy neoklasycystyczne.

Po kolejnym pożarze, architekt Henryk Macroni przebudowuje pałac, nadając mu szatę klasycystyczną z elementami empire w środkowym ryzalicie fasady.

7 listopada 1918 roku budynek staje się siedzibą Tymczasowego Rządu Ludowego republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Wydarzenie upamiętnia tablica umieszczona przy głównym wejściu.

Obecnie budynek jest użytkowany przez Wydział Politologii UMCS.