Okazały, klasycystyczny gmach, jakim jest Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został wybudowany w latach 1924-1933. Projektantem był major Wojska Polskiego Mieczysław Dobrzański. Ciekawostką jest fakt, że jako budulec wykorzystano cegłę pochodzącą z rozbiórki prawosławnego soboru pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który niegdyś znajdował się na Placu Litewskim. Uroczyste otwarcie Domu Żołnierza, miało miejsce w 1933 roku.

Podczas II wojny światowej, Niemcy umieścili tu Dom Nacjonalistów.

Po II wojnie światowej w gmachu mieścił się Teatr Muzyczny oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Obecnie  Dom Żołnierza jest siedzibą m.in. prokuratury garnizonowej, klubu wojskowego i biblioteki.