Ogród Botaniczny, położony w urozmaiconym terenie, wśród lessowych wąwozów i wijącej się między nimi rzeki Czechówki, należy do ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Lublina i turystów. Dobre gleby i zróżnicowany mikroklimat stanowią właściwe warunki ekologiczne dla dużej bioróżnorodności flory.

W Ogrodzie znajdują się rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych. Kolekcje ogrodowe liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych.

Sławinek - niegdyś nieduży folwark - ma też bogatą historię. Istniejący na terenie Ogrodu zrekonstruowany szlachecki dworek należał w drugiej połowie XVIII wieku do Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza, który także tu gościł.

 

ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin

tel. 81 743 49 00
www.garden.umcs.lublin.pl
botanik@hektor.umcs.lublin.pl