czerwony, długość 89 km

Przebieg: Lublin (Majdanek) - Wilczopole - Piaski - Biskupice - Trawniki - Pawłów - Chełm

Trasa prowadzi przez bardzo zróżnicowane krajobrazowo i przyrodniczo tereny Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego. Wędrówka przez lasy, pola, łąki oraz wzgórza z rozległymi widokami z pewnością dostarczy wielu wrażeń. Po drodze mijamy m. in.  zespoły dworskie w Kawęczynie, Piaskach, Brzezicach, Kaniem i Trawnikach. Meta znajduje się w Chełmie – „mieście wschodu wartym zachodu”.