Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego jest jednym z symboli dawnego wielokulturowego Lublina. Stojący nieopodal na wzgórzu Czwartek katolicki kościół pw. Św. Mikołaja oraz nieistniejąca już synagoga Maharszala tworzyły symboliczny trójkąt trzech wyznań. Jest też drugą, po katolickiej katedrą w Lublinie.

Cerkiew została wzniesiona w pierwszej połowie XVII wieku. Jest świątynią orientowaną z półkoliście zamkniętym prezbiterium od wschodu oraz jednoprzestrzennym korpusem nawowym. To jedyny w Lublinie przykład budowli sakralnej w typie renesansu lubelskiego z pojedynczą wieżą w fasadzie. Po jej bokach znajdują się charakterystyczne półszczyty.

W latach 2002–2003 odsłonięto pierwotny, renesansowy wystrój kolebkowego sklepienia prezbiterium w postaci malowideł z przedstawieniami Ducha Świętego, cherubinów i serafinów oraz archaniołów. Towarzyszą im sztukaterie w formie plakiet, rozet i uskrzydlonych głów aniołków. Na ścianie zachodniej korpusu nawowego zachowały się fragmenty XVII-wiecznej polichromii przedstawiającej ukrzyżowanie.

Cennym elementem wyposażenia wnętrza świątyni jest późnorenesansowy ikonostas wykonany w pierwszej połowie XVII wieku z ikonami datowanymi na XVI i XVII wiek. Najstarszą z nich jest pochodząca z XVI wieku ikona Zaśnięcia Marii Panny.

Zwiedzanie świątyni możliwe jest po dokonaniu rezerwacji.

Kontakt:
tel. +48 81 747-74-38
e-mail: lublin@cerkiew.pl