Jedno z historycznych lubelskich wzgórz nazwano Czwartek. Według tradycji, już około tysiąc lat temu, w każdy czwartek odbywał się tam targ.

Kościół pw. św. Mikołaja został zbudowany w pierwszej połowie XVI wieku. W pierwszej połowie XVII wieku, z inicjatywy proboszcza parafii ks. W. Turobojskiego, świątynia została przebudowana w typie renesansu lubelskiego. Nawę oraz prezbiterium przesklepiono kolebką i pokryto sztukaterią w układzie sieciowym. Prace wykonał lubelski murator Piotr Traversi. Klasycystyczna fasada, wieżyczka, kruchta oraz dzwonnica są efektem późniejszych prac budowlanych wykonanych pod koniec XIX wieku.

W barokowym ołtarzu głównym z drugiej połowy XVIII wieku, za przesłoną, znajduje się późnorenesansowa rzeźba przedstawiająca patrona kościoła – świętego Mikołaja. Umieszczony w kaplicy bocznej rokokowy ołtarz został wykonany w połowie XVIII wieku w puławskim warsztacie Sebastiana Zeisela. Został tu przeniesiony z kościoła dominikanów na przełomie XIX i XX wieku. Na uwagę zasługuje drewniany krucyfiks z XVII wieku zawieszony na belce tęczowej, będący prawdopodobnie najstarszym elementem wyposażenia kościoła. Ambona i chrzcielnica zostały wykonane na początku XX wieku w Lubelskiej Fabryce Wag Wilhelma Hessa.

Ciekawostką jest fakt, iż w kościele przechowywane są relikwie świętego Walentego - patrona zakochanych.

Ze skarpy na wzgórzu Czwartek można podzwiać przepiękną panoramę Starego Miasta.

Posłuchaj o kościele pw. św. Mikołaja