Parking płatny, niestrzeżony.

Czynny w godz. 8:00 – 18:00.
0,5 godziny - 2 zł
godzina - 4 zł