Znaki: niebieskie; Dystans: 4,5 km

Szlak leży na Wyżynie Lubelskiej - w granicach Miasta Lublin, na dawnym terenie wsi królewskiej Zemborzyce założonej w 1364 roku. Rozpoczyna się przy ul. Krężnickiej na końcowym przystanku linii autobusu nr 8. Dalej zaś biegnie przez most na rzece Nędznicy i wchodzi w las Rudki, który cechuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu leśnego, od lasu bagiennego po las wydmowy. Następnie przebiega przez miejsce, na którym niegdyś stał dom rekolekcyjny fundacji księdza Mysakowskiego. Ostatnim świadkiem istnienia tej budowli jest jedyny ocalały krzyż. Dalej znaki szlakowe wiodą bliżej ściany lasu omijając tereny podmokłe, by ostatecznie przejść przez most na rzece Bystrzycy i osiągnąć przystanek końcowy linii autubusu nr 25 na granicy Lublina i Prawiednik. Serdecznie zapraszamy na spacer tą piękną ścieżką łączącą sacrum, przyrodę i historię!

Ksiądz Stanisław Mysakowski urodził się 14 września 1896 roku w Wojsławicach. Jego działalność duszpasterska i społeczna koncentrowała się na pracy wychowawczej wśród robotniczej młodzieży oraz pomocy dla bezrobotnych. W czasie niemieckiej okupacji został aresztowany 17 listopada 1939 roku i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do Dachau, gdzie został zamordowany. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej odprawionej przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku został zaliczony w poczet błogosławionych.