Pozostałe miejsca

Budynek został wzniesiony w latach 1922-1923 według projektu lubelskiego architekta Ignacego Kędzierskiego. ...

Stojąca przy ulicy Długosza niewielka budowla o charakterystycznym ośmiobocznym kształcie i namiotowym dachu ma niezwykle ciekawą historię. Przez kilkaset lat odbywały się w niej egzekucje, budynek bowiem pełnił funkcję szubienicy. ...

fot. Piotr Maciuk W położonym na Wzgórzu Białkowskim budynku od 1972 roku mieści się muzeum, w którym zgromadzono eksponaty związane z życiem i działalnością, urodzonego w Lublinie Wincentego Pola. Ten wybitny poeta a jednocześnie zasłużony podróżnik i geograf pozostawił po sobie liczne zapiski, fotografie a także imponującą kolekcję globusów. ...

W 1877 r. otwarto linię kolejową, łączącą Lublin z Warszawą i Kowlem, nazywaną „Koleją Nadwiślańską”. Warto dodać, że czas przejazdu pociągu z Warszawy do Lublina trwał ledwie 7 godzin. Lokalizację lubelskiego dworca z dala od śródmieścia, na przemysłowych terenach wsi Bronowice, wskazał inżynier gubernialny Feliks Łodzia Bieczyński. W 1877 r. w Lublinie powstał jeden z najbardziej okazałych dworców na całej trasie, projektu architekta Witolda Lanciego. Wzniesiony w stylu urzędowo-carskim dworzec przebudowano w l. 20. XX w. w stylu eklektycznym. Obecny w ...

Murowany kościół przy Trakcie Lwowskim wybudowano w latach 1635–1649 w miejscu drewnianej świątyni pw. św. Wawrzyńca. Kościół posiada cechy renesansu lubelskiego. Jest jednonawowy, orientowany, z węższym od nawy, półkoliście zamkniętym prezbiterium przyległym od wschodu. ...

Kościół wzniesiono w 1. połowie XVII wieku przy Trakcie Lwowskim z przeznaczeniem dla zakonu augustianów.  Po zniszczeniach związanych z najazdami szwedzkimi został odbudowany w 2. połowie XVII w. ...

Położony na wzgórzu kościół, został wzniesiony przez karmelitów trzewiczkowych w połowie XVIII wieku, w miejscu drewnianej kaplicy. Autorem projektu był Paweł Antoni Fontana, architekt rodziny Sanguszków. ...

Położony na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kościół pw. Świętego Krzyża powstał w XIV wieku. Z powstaniem kościoła związana jest legenda, według której gdański kupiec Henryk próbował ukraść relikwie Krzyża Świętego, przechowywane w kościele oo. dominikanów. Pod osłoną nocy chciał wywieźć relikwię z miasta, ale już poza murami miejskimi woły stanęły i nie chciały dalej ciągnąć wozu. Przerażony Henryk zawrócił do miasta, oddał relikwię a następnie ufundował w miejscu cudownego zdarzenia kościół – p ...

Muzeum Wsi Lubelskiej jest jednym z największych i najpiękniejszych skansenów w Polsce. W muzeum prezentowane są zabytki charakterystyczne dla wiosek z różnych części regionu lubelskiego. Klimatu dodają uprawy rolne i ogrodnicze oraz zwierzęta hodowlane w tym: konie, kozy, kury, gęsi i kaczki. ...

Ogród Botaniczny, położony w urozmaiconym terenie, wśród lessowych wąwozów i wijącej się między nimi rzeki Czechówki, należy do ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Lublina i turystów. Dobre gleby i zróżnicowany mikroklimat stanowią właściwe warunki ekologiczne dla dużej bioróżnorodności flory. ...