ul. Grodzka 19
20-112 Lublin

+48 602 300 379
www.galeriamichalowski.pl
bart.michalowski@wp.pl