LSM powstała w południowo-zachodniej części Lublina, obfitującej w zróżnicowaną rzeźbę terenu. Naprzemiennie ułożone doliny i wzgórza tworzą malowniczy, wyżynny krajobraz. Folwarczne w przeszłości terytorium wykorzystano w roku 1957 w celu powołania Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w skład której wzniesiono osiedla: Mickiewicza, Słowackiego, Piastowskie, Krasińskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej i Prusa.

Urbanistom powiodła się przede wszystkim sztuka estetycznego oraz pragmatycznego pogodzenia naturalnej morfologii terenu z kompozycją mieszkalną, usługową i rekreacyjną każdego z osiedli. Poszczególne, wyżynne wzniesienia otrzymały własną, innowacyjną strukturę osiedla, które zostało na nim umiejscowione. LSM zachowała przy tym jednolitą koncepcję, co również zasługuje na uznanie. Nowo powstałą przestrzeń wyposażono dodatkowo w liczne rzeźby plenerowe, nadając jej artystycznego wydźwięku. Wzorcowy program LSM i jego wykonanie przyczyniło się do zdobycia wielu nagród oraz wyróżnień krajowych. Lubelską dzielnicę docenili również zagraniczni urbaniści, przyznając jej liczne laury.

Na szczególną uwagę wśród układów mieszkaniowych LSM zasługuje bardzo interesujące osiedle im. Juliusza Słowackiego. Jest ono dziełem wybitnego architekta, multidyscyplinarnego artysty i zasłużonego pedagoga Oskara Hansena, który został autorem projektu wraz ze swoją żoną Zofią. Hansen jako zwolennik teorii formy otwartej opracował swoją indywidualną koncepcję, zwaną Linearnym Systemem Ciągłym, którą wykorzystano w praktyce w kompozycji nowatorskiego osiedla. Autor połączył z dużym sukcesem realia rzeczywistości i warunki lokalne, intensywnie wykorzystując powierzony mu obszar. Podstawą rozkładu osiedla zostały trzy długie, wijące budynki. Prawie w całości wyeliminowano drogi dojazdowe, a trakty piesze wewnątrz osiedla nie znajdują żadnych punktów wspólnych z jakąkolwiek arterią jezdną. Całość systemu wypełnia pięknie skomponowana zieleń.

Unikatową kompozycją wyróżnia się także osiedle im. Adama Mickiewicza. Projekt autorstwa Feliksa Haczewskiego odznacza się szczególnie bogactwem terenów zielonych. Postarano się także o zapewnienie mieszkańcom jak największej różnorodności drzew i krzewów, które cechuje niejednakowy czas kwitnienia na przestrzeni okresu wegetacyjnego. Symbolicznym punktem na planie osiedla Mickiewicza jest słynna wśród mieszkańców Lublina „rakieta”. W taką właśnie, atrakcyjną dla najmłodszych formę, „opakowano” zjeżdżalnię na jednym z placów zabaw.

Ważną częścią LSM-u jest również osiedle Piastowskie, gdzie nazwy ulic korelują z poszczególnymi władcami z dynastii Piastów. Wśród bujnej zieleni można natknąć się na płaskorzeźby, wykonane z piaskowca. Są one owocem Lubelskich Spotkań Plastycznych i pracy podjętej przez wybitną lubelską rzeźbiarkę Barbarę Zbrożynę. Jako natchnienie dla 3-letniej twórczości posłużyły rysunki dzieci – mieszkańców osiedla.

Jeśli zdecydujesz się zwiedzić Lublin nieco szerzej i dokładniej, warto skierować swe kroki w kierunku dzielnicy LSM, która w pewnym momencie dziejów stała się architektoniczną perłą europejskich osiedli mieszkaniowych, a swą oryginalnością oraz wyjątkowym klimatem wyróżnia się do dziś.