żółty, długość 0,9 km

Został wyznaczony na obszarze Muzeum Wsi Lubelskiej. Na szlaku znajduje się wiele interesujących obiektów  architektury drewnianej: chałup, stodół, młynu, dworu, kościoła czy cerkwi.