ul. Królewska 10
tel. + 48 22 300 96 00
www.europark.net.pl
info@europark.net.pl

Parking niestrzeżony, całodobowy, płatny.
Godzina - 3 zł