Trasa Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych obejmuje miejsca w Lublinie związane z działalnością polskiego podziemia niepodległościowego oraz aparatem represji, ustanowionym po II wojnie światowej przez okupanta sowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia współczesnych miejsc martyrologii oraz uczczenia w ten sposób pamięci pomordowanych. Przy poszczególnych punktach szlaku znajdują się tablice informacyjne. Na przejście całej trasy należy przeznaczyć jeden dzień.

 

 Przebieg: Więzienie NKWD i MBP na Zamku Lubelskim / Pomnik Zaporczyków na Placu Zamkowym / Cmentarz przy ulicy Unickiej - Szpital Św. Jana Bożego / Kościół Karmelitów przy Szpitalu Św. Jana Bożego / Areszt śledczy NKWD, ulica Probostwo 19 / Areszt komunistycznej Prokuratury Wojskowej i Informacji Wojskowej, Klasztor oo. Karmelitów, ulica Świętoduska 14/16 / Komenda Powiatowa MO, Pałac Potockich, ulica Staszica 3 / Areszt i siedziba PUBP w Lublinie, ulica Cicha / Siedziba i areszt Komendy Wojewódzkiej MO, ulica Żołnierzy Niepodległej 3 / Siedziba i katownia Resortu Bezpieczeństwa Publicznego i WUBP, róg ulic Krótkiej 4 i Jasnej 8 / Siedziba i park maszynowy NKWD, róg ulic Jasnej i Wieniawskiej / Pierwsza siedziba WUBP w Lublinie, ulica Krakowskie Przedmieście 53 / Pierwsza siedziba SD, ulica Krakowskie Przedmieście 49 / Siedziba PUBP / komisariat MO, ulica Krakowskie Przedmieście 47 / Największa akcja ekspropriacyjna za okupacji sowieckiej w Lublinie, ulica Krakowskie Przedmieście 64 / Siedziba i areszt NKWD, ulica Chopina 7 / Siedziba i katownia NKWD oraz UB, ulica Chopina 18 / Siedziba i katownia komunistycznego Zarządu Informacji, róg ulic Narutowicza i Piłsudskiego / Siedziba UB i Komenda Wojewódzka MO, ulica Narutowicza 73 / Pomnik mjr. cc. Hieronima Dekutowskiego ”Zapora” oraz sześciu jego podkomendnych / Cmentarz przy ulicy Lipowej / Siedziba i koszary 3. Brygady KBW, ulica Lipowa / Siedziba niemieckiego Gestapo i sowieckiego „Smiersz”, ulica Uniwersytecka 1 / Obóz filtracyjny NKWD na Majdanku.

Więcej informacji na temat szlaku znajduje się na stronie: fkw.edu.pl

 

Z inicjatywy Fundacji im. Kazimierza Wielkiego na terenie województwa lubelskiego powstały trzy duże murale upamiętniające sylwetki Żołnierzy Wyklętych oraz miejsca i wydarzenia związane z polskim powojennym podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym. Murale widnieją na ścianach zakładów karnych w Opolu Lubelskim, Lublinie oraz Zamościu.

Więcej informacji na temat murali znajduje się na stronie: fkw.edu.pl