Wystawa związana z historią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, m. in. dokumentacja ikonograficzna, wycinki prasowe, bibliografia, rysunki, grafiki, ekslibrisy.

ul. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 31
www.umcs.pl
muzeum@umcs.lublin.pl