Brama Krakowska, jeden z symboli miasta, powstała w XIV w. wraz z murami miejskimi. Nazwę zawdzięcza historycznemu szlakowi, który prowadził z Krakowa przez Lublin do Wilna. Jest siedzibą Muzeum, prezentującym zbiór dokumentów, fotografii i wielu innych ciekawych eksponatów związanych z historią miasta.

pl. Łokietka 3 (Brama Krakowska)
20-109 Lublin
tel. +48 81 532 60 01
www.zamek-lublin.pl
bramakrakowska@mnwl.pl