ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin

tel. +48 81 533 32 01
www.ack.lublin.pl
sekretariat@chatkazaka.pl