Śródmieście

Ogród Miejski zwany Saskim został założony w 1837 roku, na gruntach należących wcześniej do dominikanów obserwantów. Zajmuje powierzchnię 13 ha. Projektantem ogrodu był inżynier gubernialny Feliks Łodzia-Bieczyński, którego wspierał Piotr Vernier, ogrodnik książąt Czartoryskich. W parku posadzono wówczas ponad 300 gatunków drzew, krzewów i kwiatów. W późniejszym okresie powstały m.in. staw, klomb z termometrem i barometrem, zegar słoneczny oraz wysokie ogrodzenie. Wówczas park zaczęto zamykać na noc a porządku pilnował odźwierny. ...

Budynek został wzniesiony na przełomie XVII i XVIII dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego. Architektem był słynny Tylman z Gameren. W latach 1725-1728 pałac został przebudowany przez Franciszka Mayera na polecenie ówczesnej właścicielki Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Córka Sieniawskich – Zofia, wniosła posiadłość w posagu Augustowi Czartoryskiemu. Budynek kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W XVIII wieku właścicielami byli Adam i Izabela z Flemingów Czartoryscy z Puław. W 1805 roku Czartoryscy pałac sprzedali. ...

Pałac Lubomirskich znajdujący się przy placu Litewskim był własnością wielu znakomitych polskich rodów. To jeden z najciekawszych architektonicznie i historycznie budynków w Lublinie. W XVI wieku w tym miejscu stał renesansowy dwór Firlejów o cechach architektury obronnej. W XVII wieku, posiadłość należała do rodu Lubomirskich, którzy przebudowali budowlę według projektu znakomitego flamandzkiego architekta Tylmana z Gameren. Była to barokowa, jednopiętrowa budowla z wysokim dachem z lukarnami oraz narożnymi alkierzami. ...

Zabudowania należące do Browaru Perła to miejsce, które obecnie jest niezwykle popularne i chętnie odwiedzane przez mieszkańców Lublina i turystów. Mieści się tam ceniony bar Perłowa, w lecie funkcjonuje letnie kino i klub Radość a na błoniach odbywają się koncerty plenerowe. Ponadto w części budynków urządzono Apartamenty Browar Perła. W Browarze funkcjonuje też podziemna trasa turystyczna, gdzie zwiedzający mogą poznać zarówno historię obiektu jak też tajniki procesu produkcji piwa. Zwiedzanie jest zakończone degustacją piwa Perła. ...

Plac Litewski to największy i najbardziej reprezentacyjny plac Lublina. Odbywają się tu parady i najważniejsze uroczystości państwowe. Jest to też jedno z ulubionych miejsc spotkań lublinian. ...

Znajdujący się na Placu Litewskim Pomnik Unii Lubelskiej upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Lublina oraz Polski, Unię Polsko - Litewską z 1569 roku. Miejsce, w którym stanął pomnik nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj obozowała szlachta litewska przybyła na sejm unijny. ...

Reprezentacyjny, eklektyczny gmach teatru w Lublinie zbudowano w latach 1884-86 według projektu architekta Karola Kozłowskiego. Budynek wzniesiono ze składek społecznych, dzięki inicjatywie lubelskiej inteligencji, przemysłowców, kupców i okolicznych ziemian. Jest to jeden z najstarszych budynków teatralnych w Polsce.  ...

Zespół cmentarzy przy ul. Lipowej w Lublinie to jedna z najstarszych oraz najcenniejszych nekropolii w kraju. Wiele nagrobków przedstawia najwyższy kunszt rzeźbiarski. Warto wymienić rzeźbę nagrobną upamiętniającą rodzinę Bobrowskich ze Snopkowa (z 1888 r.), dłuta wybitnego artysty - Bolesława Syrewicza. ...

Pierwszy z nich zwany Pałacem Konsystorskim został zbudowany na początku XVII wieku dla chorążyny lubelskiej Suchodolskiej. Wówczas mieścił się tam zbór ariański oraz drukarnia. Drugi pałac – tzw. Biskupi zbudowano pod koniec wieku XVII jako siedzibę rodziny Miączyńskich. Kilkakrotnie zmieniał właścicieli i przeznaczenie. Budynek był m.in. rezydencją naczelnika wojskowego guberni lubelskiej. ...

Charakterystyczny, strzelisty budynek z czerwonej cegły, znajdujący się przy ul. Bernardyńskiej 14, to  gmach dawnej Szkoły Handlowej im. Augusta i Juliusza Vetterów. Został wybudowany w latach 1906 – 1907 w stylu neogotyckim, według projektu Józefa Holewińskiego i Teofila Wiśniewskiego. ...