Śródmieście

Przylegający do Ratusza miejskiego kościół pw. Świętego Ducha jest jedną z najstarszych lubelskich świątyń. Został zbudowany w latach 1419-1421 z fundacji lubelskich mieszczan. Kościół sąsiadował z istniejącym tam wówczas szpitalem dla ubogich starców, kalek i nieuleczalnie chorych. Od zachodu do kościoła przylega przebudowany w XIX w. budynek, będący pozostałością przykościelnego szpitala. ...

W 1786 roku został wzniesiony przez kupców greckich kościół greckokatolicki dla społeczności prawosławnej w Lublinie. Potrzeba wybudowania nowej świątyni związana była z przekazaniem unitom cerkwi prawosławnej na ulicy Ruskiej. Lubelska parafia prawosławna podlegała pod zwierzchnictwo Patriarchy Konstantynopola jednak jej mała społeczność nie była w stanie wspierać nowej świątyni finansowo w konsekwencji zaczęła ona popadać w ruinę. ...

Przed przekształceniem w klasztor, ufortyfikowany dwór przy ul. Świętoduskiej był własnością wojewody Rafała Leszczyńskiego, który zamierzał przeznaczyć go na zbór kalwiński. Budowla powstawała pod nadzorem Jakuba Balina w latach 1619-1622, zaś po opuszczeniu miasta przez kalwinów, została zakupiona na potrzeby sióstr karmelitanek bosych. W latach 1630-1635 budynek został przekształcony na klasztor. Po zakończeniu prac adaptacyjnych w klasztorze, rozpoczęła się budowa świątyni (1636-1640). ...

Jedno z historycznych lubelskich wzgórz nazwano Czwartek. Według tradycji, już około tysiąc lat temu, w każdy czwartek odbywał się tam targ. Kościół pw. św. Mikołaja został zbudowany w pierwszej połowie XVI wieku. W pierwszej połowie XVII wieku, z inicjatywy proboszcza parafii ks. W. Turobojskiego, świątynia została przebudowana w typie renesansu lubelskiego. Nawę oraz prezbiterium przesklepiono kolebką i pokryto sztukaterią w układzie sieciowym. Prace wykonał lubelski murator Piotr Traversi. Klasycystyczna fasada, wieżyczka, kruchta oraz dzwo ...

Kościół i klasztor został wybudowany w latach 1636-1658 z myślą o bernardynkach, sprowadzonych do Lublina na początku XVII w. Obie budowle ufundował Piotr Czerny z Witowic. W pierwszej połowie XVIII w. do kościoła dobudowano wieżę. Dzisiejszy jego wygląd jest wynikiem przebudowy po pożarze z 1768 r. W 1864 r. nastąpiła kasata zakonu bernardynek. Po wyjeździe sióstr budynki zostały przekazane księżom diecezjalnym. Po 1918 r. wróciły dobra do zakonu, jednak bernardynki odstąpiły je jezuitom (1920 r.). ...

Kościół wzniesiony został w pierwszej połowie XVII wieku według projektu architekta Rudolfa Negroniego wraz z przylegającym do niego klasztorem przeznaczonym na szpital świętego Łazarza. Jako świątynia przyszpitalna zlokalizowany został poza murami miasta w miejscu pochodzącej z drugiej połowy XVI wieku drewnianej kaplicy i szpitala. ...

Kapucyni przybyli do Lublina w 1721 r. W latach 1726-33, z fundacji Pawła Sanguszki, pochowanego później w podziemiach świątyni, oraz jego żony Anny z Lubomirskich, zbudowano dla nich kościół i klasztor. Autorem projektu był Karol Bay. Forma zewnętrzna i wystrój obu budowli miały podkreślać surową regułę, według której żyli zakonnicy. Fasada jest skromna i harmonijna, udekorowana pilastrami, spływami wolutowymi oraz figurami św. Piotra i Pawła. W centralnym miejscu szczytu znajduje się oko opatrzności. ...

Kościół zbudowano w latach 1412–1426 dla zakonu brygidek jako wotum dziękczynne króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem, przepowiedziane przez świętą Brygidę. Według tradycji, kościół wybudowali wzięci do niewoli podczas bitwy Krzyżacy. Po zakończeniu budowy, król zwrócił im wolność. Krzyżacy nie wrócili jednak w swoje strony, porzucili szaty zakonne i założyli osadę nieopodal Lublina. Wieś do dzisiaj nosi nazwę Niemce. Położona jest na północ od Lublina, przy drodze krajowej numer 19. ...

Ulica Krakowskie Przedmieście to najbardziej reprezentacyjna ulica Śródmieścia. Odcinek od strony Placu Króla Władysława Łokietka do Placu Litewskiego to tzw. Deptak, czyli część przaznaczona tylko dla pieszych (nie można wjeżdżać rowerami!). Jest to niezwykle popularne miejsce wśród mieszkańców Lublina i turystów. Znajdują się tam liczne restauracje, kawiarnie i kluby. ...

Budynek obecnego Ratusza powstał w wyniku przebudowy zespołu kościelno-klasztornego oo. Karmelitów, zniszczonego podczas pożaru w 1803 roku. Po pożarze zakonnicy przenieśli się do dawnego klasztoru karmelitanek bosych przy ulicy Świętoduskiej a zniszczone zabudowania odkupił Urząd Miejski z zamiarem ulokowania tu siedziby władz miejskich. ...