Szlak Znanych Lublinian

Przy ul. Narutowicza, obok kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, autorstwa Franciszka Strynkiewicza, postawiony pierwotnie w 1931 r. przed Trybunałem Koronnym na Starym Mieście, na 400-lecie urodzin twórcy. ...

Józef Czechowicz (1903-1939) był nie tylko znakomitym poetą i prozaikiem, niezrównanym piewcą Lublina oraz podlubelskiej sielankowej wsi i prowincji, pedagogiem, działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, redaktorem pism dla dzieci: Płomyczek i Płomyk, współzałożycielem Kuriera Lubelskiego, ale też żołnierzem i uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. ...

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie stoi na placu jej imienia, otoczonym przez najważniejsze budynki dydaktyczno-administracyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pomnik noblistki, autorstwa Mariana Koniecznego, odsłonięto z okazji stulecia urodzin uczonej (1867-1934), rodzinnie związanej z Lublinem i Lubelszczyzną. Jej dziadkiem był Józef Skłodowski, dyrektor Szkoły Wojewódzkiej Lubelskiej (patrz: przystanek 13). Jego brat Jan był sędzią w Opolu Lubelskim, zaś syn Jana (również Jan) dzierżawił majątek ziemski w Kamionce koło Lubartowa. Stryj Marii, Zdzisław S ...

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) to jeden z najpłodniejszych pisarzy świata, autor kilkuset powieści historycznych, m. in. Starej baśni. Jako uczeń Wojewódzkiej Szkoły Lubelskiej (w latach 1826-1827) mieszkał przy ulicy Grodzkiej 24 na Starym Mieście. Na pamiątkę jego związków z miastem, kamienica ozdobiona jest sgraffitowym portretem pisarza. ...

W kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 7, w latach 1925-29 mieszkał w czasie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyszły Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Na tablicy z brązu znajduje się okolicznościowa informacja z pięknymi słowami Jana Pawła II: "Niech pamięć o ks. Prymasie będzie zawsze źródłem odnowy dla Kościoła w Polsce i dla Narodu Polskiego". ...

Na Podzamczu, przy nieistniejącej obecnie ul. Szerokiej 28, na terenie zlikwidowanej przez hitlerowców dzielnicy żydowskiej, stał dom Jakuba Izaaka Horowica-Szternfelda (1745-1815). Ze względu na dar jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości nazywano go Widzącym z Lublina (haHozeh miLublin). Był on religijnym reformatorem żydowskim i współtwórcą chasydyzmu w Królestwie Polskim. Do jego domu i bożnicy pielgrzymowały ogromne rzesze wiernych, przyciągane wielkim autorytetem cadyka, co przysparzało popularności również Lublinowi. Dzisiaj jego grób, znajdujący się na stary ...

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4, zajmuje dwie oficyny popijarskie z XVII wieku i łączący je gmach, wybudowany w latach 1936-39. ...

Zamek Lubelski to jeden z symboli architektonicznych i historycznych Lublina. Uważa się, że na Wzgórzu Zamkowym już w VI wieku naszej ery istniała wczesnośredniowieczna osada, gdyż naturalne walory wzgórza sprzyjały założeniu tu obronnego drewnianego grodu. W XII wieku swoją siedzibę miał tu kasztelan, a w XIII wieku wybudowano istniejącą do dziś wieżę zwaną donżonem. Przełomową datą w dziejach zamku był rok 1341 kiedy nastąpił najazd Tatarów na Lublin. Po tym wydarzeniu król Kazimierz Wielki zdecydował o wystawieniu murowanego zamku w miejscu dotychczasowych dre ...

August i Juliusz Vetterowie, ewangelicy niemieckiego pochodzenia, zapisali się na kartach historii Lublina jako znani lubelscy przemysłowcy, filantropi, społecznicy i mecenasi kultury. Byli jednymi z głównych funatorów gmachu szkoły handlowej przy ul. Bernardyńskiej 14. Wzniesiony w latach 1906-1907 piękny neogotycki budynek funkcjonuje do dzisiaj jako zespół kilku szkół zawodowych i policealnych. Wewnątrz znajduje się izba poświęcona tradycji szkoły oraz jej patronom. (patrz Szlak Wielokulturowy). ...