Plac Mieczysława Alberta Krąpca zlokalizowany jest między ul. Radziwiłłowską a hotelem „Europa”, przed budynkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (dawny pałac Czartoryskich).

Dominikanin prof. ojciec Mieczysław Albert Krąpiec – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1970–83, wybitny filozof i teolog, był głównym twórcą lubelskiej szkoły filozoficznej oraz inicjatorem opracowania pierwszej polskiej dziesięciotomowej powszechnej encyklopedii filozofii. Był jednym z najwybitniejszych polskich filozofów, członkiem PAN i PAU. Funkcję rektora pełnił w trudnych latach panowania systemu komunistycznego w Polsce, kiedy uczelnia była zagrożona likwidacją. Prof. o. Krąpiec, dzięki swej trosce o wysoki poziom naukowy, wolność badań i autonomię, przyczynił się do rozsławienia KUL (jak również i Lublina) poza granicami Polski.

Pałac zlokalizowany przy placu został wybudowany w XVII wieku dla arystokratycznej rodziny Czartoryskich, według projektu znakomitego architekta Tylmana z Gameren. W latach 1725-28 został przebudowany przez Franciszka Mayera na polecenie Elżbiety Sieniawskiej-Lubomirskiej, ówczesnej właścicielki pałacu. Budynek został przekazany jako prezent ślubny jej córce Zofii z okazji jej małżeństwa z Augustem Czartoryskim.

W XIX wieku w pałacu mieściła się fabryka tytoniu, a w okresie międzywojennym popularne kino "Corso". Po II Wojnie Światowej zniszczony budynek został przekazany PTTK, a obecnie jest siedzibą Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.