Wincenty Ferreriusz Pol (1807-1872) urodził się w kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 na Starym Mieście w Lublinie. Był wibitnym polskim patriotą, uczestnikiem powstania listopadowego odznaczonym Orderem Virtuti Militari. Jako poeta wydał m. in. zbioru wierszy "Pieśń o ziemi naszej" (1843 r.). Był także profesorem pierwszej na ziemiach polskich katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prekursorem krajoznawstwa w Polsce i wielkim miłośnikiem ziemi ojczystej (zwłaszcza polskich gór od Tatr po Karpaty Wschodnie).

Jego postawę patriotyczną i obywatelską docenili mieszkańcy Lublina, ofiarowując poecie w 1860 r. rodzinny niegdyś dwór na Firlejowszczyźnie, przeniesiony w latach 1969-1972 na ul. Kalinowszczyzna 13, gdzie znajduje się obecnie Muzeum Wincentego Pola - Oddział Muzeum Lubelskiego.