Kamienica znana jako "Kamienica Muzyków" zawdzięcza swoją nazwę dekorajcji sgrafittowej o tematyce muzycznej. Zdobienia te wykonał w 1954 roku Stanisław Szczepański. Na fasadzie budynku znajduje się wizerunek Jana z Lublina, twórcy XVI-wiecznej tabulatury organowej – jednego z najcenniejszych zabytków muzyki polskiej i europejskiej, gromadzącego kompozycje pochodzenia polskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.