Dawna Szkoła Wojewódzka Lubelska przy ul. Narutowicza 12 (obecnie siedziba Instytutu Pedagogiki UMCS) wzniesiona została w latach 1857-59 staraniem dyrektora placówki - Józefa Skłodowskiego (1804-82), cenionego pedagoga i patrioty, dziadka Marii Skłodowskiej-Curie, późniejszej noblistki i patronki uniwersytetu w Lublinie (patrz: przystanek 19).

Uczniami szkoły byli znakomici późniejsi twórcy:

  • Aleksander Głowacki (znany jako Bolesław Prus) - wybitny prozaik, autor "Notatek z Lublina" (kroniki życia kulturalnego i społecznego) czy powieści "Lalka", w której znajdują się również wątki lubelskie;
  • Aleksander Świętochowski - znany powieściopisarz i redaktor;
  • Julian Ochorowicz - pierwowzór Ochockiego w "Lalce", filozof, psycholog (autor dzieła pt. "Psychologia - pedagogika - etyka"), jednocześnie poeta (ps. Julian Mohort). 
  • Aleksander Jaworowski - lubelski lekarz i społecznik.

Wszyscy wymienieni ukończyli szkołę w 1866 r. (ostatnim roku nauczania w języku polskim, zanim nie zakazał tego carski zaborca). W czasie działalności gimnazjum rosyjskiego jego uczniem był też Tadeusz Gałecki (1871-1937), zesłaniec syberyjski, członek PPS, legionista, prozaik i publicysta tworzący pod pseudonimem Andrzej Strug, autor powieści "Dzieje jednego pocisku" i "Pokolenie Marka Świdy". Przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 zachował się dom, w którym urodził się T. Gałecki, natomiast rodzinny dworek Gałeckich znajduje się w dzielnicy Konstantynów.