Szlak Zabytków Architektury

Budowę klasztoru karmelitanek bosych wraz z kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęto w 1646 roku, lecz wkrótce ją przerwano. Świątynia została ukończona dopiero w 1721 roku według projektu G. Spazzia i F.A. Mayera, nadwornych architektów Elżbiety Sieniawskiej. ...

Przylegający do Ratusza miejskiego kościół pw. Świętego Ducha jest jedną z najstarszych lubelskich świątyń. Został zbudowany w latach 1419-1421 z fundacji lubelskich mieszczan. Kościół sąsiadował z istniejącym tam wówczas szpitalem dla ubogich starców, kalek i nieuleczalnie chorych. Od zachodu do kościoła przylega przebudowany w XIX w. budynek, będący pozostałością przykościelnego szpitala. ...

Przed przekształceniem w klasztor, ufortyfikowany dwór przy ul. Świętoduskiej był własnością wojewody Rafała Leszczyńskiego, który zamierzał przeznaczyć go na zbór kalwiński. Budowla powstawała pod nadzorem Jakuba Balina w latach 1619-1622, zaś po opuszczeniu miasta przez kalwinów, została zakupiona na potrzeby sióstr karmelitanek bosych. W latach 1630-1635 budynek został przekształcony na klasztor. Po zakończeniu prac adaptacyjnych w klasztorze, rozpoczęła się budowa świątyni (1636-1640). ...

Kościół zbudowano w latach 1412–1426 dla zakonu brygidek jako wotum dziękczynne króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem, przepowiedziane przez świętą Brygidę. Według tradycji, kościół wybudowali wzięci do niewoli podczas bitwy Krzyżacy. Po zakończeniu budowy, król zwrócił im wolność. Krzyżacy nie wrócili jednak w swoje strony, porzucili szaty zakonne i założyli osadę nieopodal Lublina. Wieś do dzisiaj nosi nazwę Niemce. Położona jest na północ od Lublina, przy drodze krajowej numer 19. ...

Budynek obecnego Ratusza powstał w wyniku przebudowy zespołu kościelno-klasztornego oo. Karmelitów, zniszczonego podczas pożaru w 1803 roku. Po pożarze zakonnicy przenieśli się do dawnego klasztoru karmelitanek bosych przy ulicy Świętoduskiej a zniszczone zabudowania odkupił Urząd Miejski z zamiarem ulokowania tu siedziby władz miejskich. ...

Budynek został wzniesiony na przełomie XVII i XVIII dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego. Architektem był słynny Tylman z Gameren. W latach 1725-1728 pałac został przebudowany przez Franciszka Mayera na polecenie ówczesnej właścicielki Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Córka Sieniawskich – Zofia, wniosła posiadłość w posagu Augustowi Czartoryskiemu. Budynek kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W XVIII wieku właścicielami byli Adam i Izabela z Flemingów Czartoryscy z Puław. W 1805 roku Czartoryscy pałac sprzedali. ...

Położony centralnie lubelski Rynek Starego Miasta ma kształt nieregularnego czworoboku. Jego usytuowanie uwarunkowane było zabudową sprzed lokacji miasta oraz ukształtowaniem wzgórza. Został oficjalnie wytyczony ponad 700 lat temu, po tym jak Lublin otrzymał prawa miejskie (15 sierpnia 1317 r.). ...

Reprezentacyjny, eklektyczny gmach teatru w Lublinie zbudowano w latach 1884-86 według projektu architekta Karola Kozłowskiego. Budynek wzniesiono ze składek społecznych, dzięki inicjatywie lubelskiej inteligencji, przemysłowców, kupców i okolicznych ziemian. Jest to jeden z najstarszych budynków teatralnych w Polsce.  ...

Teatr Stary to pierwszy stały teatr w Lublinie oraz jeden z pierwszych w Polsce. Został wzniesiony w 1822 r. według projektu Łukasza Rodakiewicza. Budynek otrzymał skromne detale klasycystyczne: arkady, maski i gryfy. Widownia liczyła w sumie 334 miejsca. Teatr Stary funkcjonował do 1887 roku, kiedy otwarto reprezentacyjny gmach Teatru Miejskiego przy obecnej ul. Narutowicza. Na początku XX wieku budynek zaadaptowano na kino. Seanse odbywały się do lat 80. XX wieku. Później budynek stopniowo popadał w ruinę. Gruntowne prace remontowo-konserwatorskie, zakończone w 2012 r., przyw ...

Zamek Lubelski to jeden z symboli architektonicznych i historycznych Lublina. Uważa się, że na Wzgórzu Zamkowym już w VI wieku naszej ery istniała wczesnośredniowieczna osada, gdyż naturalne walory wzgórza sprzyjały założeniu tu obronnego drewnianego grodu. W XII wieku swoją siedzibę miał tu kasztelan, a w XIII wieku wybudowano istniejącą do dziś wieżę zwaną donżonem. Przełomową datą w dziejach zamku był rok 1341 kiedy nastąpił najazd Tatarów na Lublin. Po tym wydarzeniu król Kazimierz Wielki zdecydował o wystawieniu murowanego zamku w miejscu dotychczasowych dre ...