ul. Osmolicka 9
20-519 Lublin

Wypożyczalnia sprzętu sportowego:
tel. 724 990 049
www.mosir.lublin.pl
kajaki@mosir.lublin.pl