Przydatne numery telefonów

Infolinia Turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej zapewnia wsparcie turystom polskim i zagranicznym. Konsultanci Infolinii POT udzielają informacji o zabytkach i atrakcjach, wydarzeniach turystycznych, kulturalnych i sportowych oraz bazie noclegowej i gastronomicznej. Informacja

...

Policja: 112, 997
Straż Pożarna: 112, 998
Pogotowie Ratunkowe: 112, 999