ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

tel. 81 537 56 61
www.umcs.pl/pl/kronos
kronos@poczta.umcs.lublin.pl