ul. Czwartaków 15
20-045 Lublin

tel. 81 533 32 11
www.umcs.pl/pl/ikar.htm
ikar@poczta.umcs.lublin.pl