ul. Radziszewskiego 18
20-036 Lublin

tel. 81 533 82 91
www.umcs.pl/pl/amor.htm
amor@poczta.umcs.lublin.pl