ul. Dr W. Chodźki 13B
20-093 Lublin

tel. 81 448 57 42
tel. 81 448 57 40
www.akademiki.umlub.pl