ul. Dr W. Chodźki 7
20-093 Lublin

tel. 81 448 57 34
tel. 81 448 57 30
www.akademiki.umlub.pl