ul. Dr W. Chodźki 9
20-093 Lublin

tel. 81 448 57 22
tel. 81 448 57 20
www.akademiki.umlub.pl