ul. Dr W. Chodźki 11
20-093 Lublin

tel. 81 448 57 12
tel. 81 448 57 10
www.akademiki.umlub.pl