04-10-23
19-06-24
Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają na XV - jubileuszową - edycję otwartych wykładów z historii sztuki 2023/2034 - „Artysta jako... geniusz, wynalazca, pedagog, wizjoner”. Wykłady stanowią kompendium wiedzy niezbędnej każdemu, kto interesuje się sztuką i kulturą europejską i światową. Odbywać się będą w Filii nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12, w wyznaczone środy o godz. 17.30.