ul. Chemiczna 2
20-329 Lublin

tel. 81 442 49 00
www.obi.pl
market_pl013@obi.pl