"Chatka Żaka" Academic Cultural Centre
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin

tel. +48 81 533 32 01
fax +48 81 533 58 41
www.ack.lublin.pl
sekretariat@chatkazaka.pl