ul. Kazimierza Wielkiego 8
20-611 Lublin

tel. (81) 466 51 53
www.mosir.lublin.pl
osrodek@mosir.lublin.pl