ul. I. Radziszewskiego 8
20-039 Lublin

tel. +48 81 533 88 72
www.kinobajka.pl