ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin

+48 81 53 268 57
www.zpap-lublin.pl
galeriaartlublin@gmail.com