ul. Dr W. Chodźki 9
20-093 Lublin

tel. +48 81 448 57 22
tel. +48 81 448 57 20
www.akademiki.umlub.pl