ul. Dr W. Chodźki 11
20-093 Lublin

tel. +48 81 448 57 12
tel. +48 81 448 57 10
www.akademiki.umlub.pl