ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin

tel. +48 502 662 956
tel. +48 81 532 96 65

www.teatrmuzyczny.eu
sekretariat@teatrmuzyczny.eu