ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin
tel. +48 81 532 50 01 do 03
fax +48 81 532 17 43
www.zamek-lublin.pl
kancelaria@mnwl.pl